سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

معرفی کلی شرکت "نیامش" و خدمات این شرکت

<div id="15475582492754995"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/LtQfE?data[rnddiv]=15475582492754995&data[responsive]=yes"></script></div>