سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

حضور شرکت "نیامش" در بروکر اکسپو 2017

<div id="15475573995699353"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/8MWtR?data[rnddiv]=15475573995699353&data[responsive]=yes"></script></div>